Salon Fryzjerski Black & White, Webera 1/13, 41-902 Bytom
Telefon: 723 588 868